The HTE Way

HTE har som bolag alltid funderat och reflekterat över vilken samhällsnytta man bedriver och hur vi som bolag kan medverka till att bygga framtidens samhälle. Tillsammans med våra medarbetare vill vi delta i detta arbete med energi och engagemang.

Efter många år i byggbranschen ser vi ett stort behov av en utveckling där långsiktighet och beständighet blir mer tongivande. Vi tror på att bidra till samhällsbyggandet genom att erbjuda lösningar som håller länge och som går att renovera.

Mark- och anläggning i Stor Göteborg

HTE Produktion AB tillhandahåller tjänster inom följande områden, Mark- och Anläggningsarbeten, Skötsel och Underhåll av grönytor, Markservice och Betongreparationer inklusive tätskiktslösningar.

Verksamheten bedrivs i huvudsak geografiskt inom Stor Göteborg men verksamhet finns sporadiskt på platser inom södra halvan av Sverige. Vi kan även erbjuda specialkompetens som konsulter i mån av tid inom områden som berör dagvattenhantering, avloppsanläggningar, betongskador, trädbesiktning, grundläggning, växtplantering och ytskikt på mark.

Läs mer om vad HTE Produktion kan hjälpa till med…

Vad behöver ni hjälp med?

Genom att arbeta med långsiktighet i våra affärsrelationer har vi under årens lopp utvecklat en arbetsmetod som utgår från ett gediget hantverkskunnande, ett kostnadseffektivt tänkande och en lång beständighet. Tre parametrar som kommer våra kunder tillgodo genom en arbetsmetod som ger tio års garanti!

Kontakta oss gärna, ni hittar våra områdeschefer under Kontakt & Personal.