Verksamhetsbeskrivning HTE Produktion AB

HTE Produktion tillhandahåller tjänster inom följande områden, Mark- och Anläggningsarbeten, Drift och Underhåll av grönytor, Markservice och Betongrenovering inklusive tätskiktslösningar.
Verksamheten bedrivs i södra Sverige med tyngdpunkt på Stor Göteborg.

Vi kan även erbjuda specialkompetens som konsulter i mån av tid inom områden som berör dagvattenhantering, avloppsanläggningar, betongskador, trädbesiktning, grundläggning, växtplantering och ytskikt på mark.

Läs mer under om HTE Produktions kärnvärden, vår historia m.m via länkarna i menyn ovan.