The HTE Way

HTE har som bolag alltid funderat och reflekterat över vilken samhällsnytta man bedriver och hur vi som bolag kan medverka till att bygga framtidens samhälle. Tillsammans med våra medarbetare vill vi delta i detta arbete med energi och engagemang.

Efter många år i byggbranschen ser vi ett stort behov av en utveckling där hållbarhet och beständighet blir mer tongivande. Vi tror på att bidra till samhällsbyggandet genom att erbjuda lösningar som håller länge och som går att renovera. Med längre avskrivningstider blir ekonomin bättre för den investering som gjorts. HTE har ett koncept med 10 års garanti som kan erbjudas kunden. HTE skall bedriva en personalpolitik som leder till att anställda trivs och mår bra, känner trygghet och väljer att arbeta kvar på HTE. Trivsel tror vi, bygger på rätt värderingar kring öppenhet, möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, humor och ekonomisk stabilitet.

HTE skall alltid lyssna på kundens uppfattning och på ett positivt sätt behandla dennes åsikter. Vid fel och brister som uppstår i en anläggning eller tjänst som HTE utfört, skall HTE skyndsamt kommunicera eventuellt avhjälpande. Vid uppenbara fel som uppstått efter garantitidens utgång skall HTE aktivt medverka till en lösning. Personal på HTE skall uppträda och ha ett förhållningssätt mot andra människor som uppfattas förlåtande snarare än dömande.

Ärlighet mot kunden skall vara en självklarhet för personal på HTE. Om kunden ställer en fråga eller ett påstående skall dessa bemötas med uppriktighet från HTE, oavsett om svaret kan uppfattas negativt. Interna frågor och svar skall behandlas på sådant sätt att frågeställaren skall erhålla sanningar, inte konstruerade vinklingar eller undvikande svar.

Att hjälpa kollegor, kunder och människor i största allmänhet där det och då det behövs är en viktig dygd för HTE. Tid för medmänsklig gärning skall alltid tillåtas för personal på HTE inom ramen för vår verksamhet.

Denna värdegrund har en tydlig koppling till arbetsmoral. HTE kan endast med hårt arbete nå framgång i en starkt konkurrensutsatt bransch. Mot kund skall ett flitigt beteende känneteckna HTE, där kundens uppfattning är att man får valuta för sina pengar.