Kvalitetspolicy

Vi har med utgångspunkt från vårt kvalitetsarbete formulerat följande kvalitetspolicy:

 ”Att HTE Produktion AB av marknaden alltid uppfattas som kvalitetsmedvetet och kundorienterat företag, i ett jämförande branschperspektiv.”

Detta gör vi genom att:

 • Öka våra medarbetares kompetenser och yrkesstolthet.
 • Vi skall aktivt medverka till att förbättra lösningar och metoder i projekt som utförs åt våra kunder.
 • Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att produkten är felfri vid övertagandet.
 • Vi skall genom kritisk intern granskning minimera antalet fel och brister på en utförd entreprenad innan slutbesiktningen.

 

Miljöpolicy

HTE Produktion utför markarbeten samt underhåll av yttre miljö. Vi skall genom att begränsa vår påverkan hjälpa våra kunder till ett mer hållbart samhälle.

”HTE Produktion AB skall genom att tänka beständighet och långsiktighet hjälpa våra kunder till ett mer hållbart samhälle samt arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet, förebyggande av föroreningar och minskad användning av fossila bränslen.”

Vi har identifierat och prioriterar följande betydande miljöaspekter i vår verksamhet

 • Transporter
 • Avfall
 • Energi

Detta gör vi genom att:

 • Vi följer de lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss.
 • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna.
 • Optimera vår resursförbrukning.
 • Samordna transporter och användning av fossilfria eller fossilreducerade drivmedel.
 • Använda material, metoder och resurser som har så lite miljöpåverkan som möjligt.

 

Arbetsmiljöpolicy

Vi har med utgångspunkt från de arbetsmiljörisker som finns på företaget formulerat följande arbetsmiljöpolicy:

”HTE Produktion AB skall genom god kultur och värderingar förändra beteenden på våra arbetsplatser till ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor.”

 • Minskad exponering av damm på våra arbetsplatser.
 • Ökad kunskap hos alla medarbetare i produktion om risker på arbetsplats.
 • Minska stressen för alla våra medarbetare genom bättre struktur i organisationen.
 • Öka kompetensen kring riskhantering vid bergarbete.