HTE PRODUKTIONS HISTORIA

Företaget HTE Garden AB grundades 1974 av Jan-Olof Rasmussen. HTE är förkortningen av Harestads Trädgårds Entreprenad. Företaget bedrev verksamhet som bestod av skötsel och underhåll med inslag av mindre markentreprenader. Maj år 2000 skrev Mats Wisehn och Claes Ryberg på ett köpeavtal som innebar att de tre år senare skulle vara ägare till företaget. År 2000 omsatte företaget ca 13 miljoner. Mats Wisehn som kom från NCC AB startade ett nytt verksamhetsområde, Anläggning. Claes Ryberg hade under lång tid arbetat på HTE och skulle fortsätta att driva Skötsel och Underhåll. Seija Ridley utsågs som VD 2010. År 2006 skapades en koncern med HTE Garden AB som moderbolag och HTE Garden Produktion AB som dotterbolag. År 2010 bildades dotterbolaget Göteborgs Gräv och Maskin AB. Samma år såldes 9% av dotterbolagens aktier till bolaget Kalven AB som ägs av anställda. Mats Wisehn tar över som VD 2015. 2016 ändras namnet till HTE Produktion AB och en ny logo gör entré. År 2016 förväntas omsättningen hamna på ca 235 miljoner.