Markservice

Vi erbjuder inom denna verksamhet tjänster som i stor utsträckning är kopplat till mindre objekt och entreprenader. Denna avdelning är mer flexibel och kan erbjuda alla led för att uppnå ett färdigt projekt. Utredning, budget, projektering, fast pris och utförande. Markservice kan i det mindre formatet tillhandahålla allt som de andra avdelningarna erbjuder. Dessutom har denna grupp special kompetens för uppförande av naturstensmurar.