Drift och underhåll av grönytor

Vi erbjuder skötsel och underhåll av grön- och hårdgjorda ytor samt upprättande av skötselplaner samt snö och halkbekämpning. Inom ramen för vår verksamhet erbjuder vi även statusbedömningar och nyplantering av växter och träd samt beskärning av dessa.

  • Uppförande och underhåll av park- och lekutrustning.
  • Uppsättning och nedtagning av julgranar samt belysning på dessa.
  • Nedtagning av träd.