Betongreparationer

Vi erbjuder reparation och renovering av betongkonstruktioner såsom parkeringsgarage, broar, kajer, kasuner och bjälklag. Inom ramen för våra åtagande utför vi även rivning av befintliga anläggningar och ytskikt samt utförande av nya tätskikt.

Statusbedömning av skador samt budgetering av renovering eller reparationskostnad.